Már 4 milliárd tőkéhez jutottak a hazai vállalkozások az SZTA forrásaiból

Már 4 milliárd tőkéhez jutottak a hazai vállalkozások az SZTA forrásaiból

Már 4 milliárd tőkéhez jutottak a hazai vállalkozások az SZTA forrásaiból 150 150 SZÉCHENYI ALAPOK

Budapest, 2014. február 12. Már több mint 4 milliárd forint értékben vontak be forrást a hazai kis és középvállalkozások a Széchenyi Tőkebefektetési Alaptól. Az eddig megvalósult 37 befektetésen keresztül az ország minden régiójába jutott már tőke a befektetési alap forrásaiból. Az alapkezelő az Európai Bizottság engedélyével tavaly indított új tőkebefektetési termékei révén immár 30 és 200 millió forint közötti összegben tud tőkét biztosítani a hazai kisvállalkozások számára, a megemelkedett felső határnak köszönhetően pedig felgyorsult a források kihelyezésének üteme is.

Sikeres évet zárt a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA), s ezzel az Európában egyedülállóan Magyarországon elindított tömeges kisvállalati tőkekihelyezési program is. Az SZTA a kitűzött célokat teljesítve mindeddig 37 vállalkozásba fektetett be, a teljes tőkekihelyezés összege 2014 februárjára meghaladta a 4 milliárd forintot. A 2013 nyarán az EU engedélye alapján elindított termékekkel – amelyek esetében egy cég tekintetében akár 750 ezer eurós befektetést is megvalósíthat az alap – volumenét tekintve is jelentősen felgyorsult a forráskihelyezés üteme. „A célként kitűzött 4 milliárd forintos forráskihelyezés fontos állomást jelez, immár az alap forrásainak egyharmada a vállalati szférában dolgozik tovább. A vállalkozások folyamatosan keresik a magasabb értékű tőkebevonási lehetőséget is, ezt jelzi, hogy a korábbi átlagos forrásigény közel másfélszeresére emelkedett.”- emelte ki Csuhaj V. Imre a Széchenyi Tőkealap elnök-vezérigazgatója.

Az SZTA forrásfelhasználásának megoszlása az új termékek irányába billent el a csekély összegű (de minimis alapú) tőkebefektetések irányából (1. ábra). A befektetések régiós megoszlása szórt képet mutat, a Közép-Magyarországi régió súlya a legmagasabb, az észak-alföldi, a közép-dunántúli és a dél-alföldi régió is felhasználta már a rendelkezésre álló források közel harmadát (2. ábra). Régiónként 2-2 milliárd forint kerülhet kihelyezésre 2015 végéig az ország egész területén, így az Alap továbbra is keresi a befektetési célpontokat a közel 10 milliárd forintnyi tőkeforrás hatékony felhasználására.

kozlemeny-2014-02-12-grafikon1

1. ábra

kozlemeny-2014-02-12-grafikon2

2. ábra

 

 

 

 

 

 

A tőkekihelyezések már több mint tíz iparágban biztosítanak a lehetőséget a portfóliócégek fejlődéséhez és terveinek eléréséhez (3. ábra). A vállalkozások kapacitásbővítő-, technológia- és tevékenységfejlesztő beruházásokra fordították a forrásaikat, vagy forgóeszközöket és tárgyi eszközeiket finanszírozták az üzleti tervekben megfogalmazott céloknak megfelelően. A cégek egy része a humán erőforrás bővítésére költött, vagy a piaci terjeszkedéshez – akár itthon, akár külföldön – szükséges üzletfejlesztési költségeit finanszírozhatta. Csuhaj V. Imre szerint a hazai kockázati tőke piacon hiányt betöltő alap friss forrásai nélkül e társaságok nem tudták volna tartani növekedési pályájukat, olykor működőképességük is veszélyeztetve lett volna, így azonban többségében fejlődni és bővülni voltak képesek. Az SZTA támogatja a portfólió társaságok szakmai céljait is, több vállalkozás is meghatározó tagja egy-egy területi-szakmai klaszternek, az egyes társaságok irányítói szerepet is betöltenek például; a fémipari, a kötőipari, vagy a biotechnológiai szektorban.

kozlemeny-2014-02-12-grafikon3

3. ábra

Az SZTA a következő egy évben újabb 5 milliárd forint kihelyezését tervezi, ezzel a tervek szerint a kihelyezések elérik az Alap forrásainak közel háromnegyedét. Az eddigi sikerek és tapasztalatok alapján a 2014-2020. évi EU-s programozás keretében pedig az SZTA megkezdi egy újabb tőkealap létesítésének előkészítését és kombinált eszközök konstrukciójának kidolgozását is, így a jövőben újabb tőkeforrások bevonására is megnyílhat az út a hazai kis- és középvállalkozások előtt.