FémiparTavaly novemberben jelentettük be, hogy a Széche
nyi Tőkealap-kezelő Zrt. a következő években – két szakaszban – 84 milliós forrással járul hozzá a sikeres nyíregyházi fémipari cég, a Gémtech Kft. növekedésének finanszírozásához. A hagyományos iparágban működő innovatív cég már a befektetés előkészítése során bizonyította, hogy a válság ellenére belföldi és exportpiacán is képes a növekedésre. Ezt a képességet látványosan támasztják alá a Gémtech által elkönyvelt legújabb sikerek: a tervezett 150 milliós komplex fejlesztési program eredményes végrehajtása, a 2012-es évben elért 20 százalékos eredmény-növekedés, valamint az a tény, hogy a vállalat nemzetközileg elismert cégek minősített beszállítójává vált.

A speciális fémszerkezeteket, darukat, megmunkáló-gépeket gyártó, hazai és külföldi igényeket kiszolgáló társaság az elmúlt évben bevont friss tőke révén decemberben sikerrel lezárta komplex vállalat-technológiai fejlesztését. A tervek szerint a következő ütemben megépül az új üzemcsarnok és üzembe áll a hozzá tartozó géppark, így a jövőben további közvetlen exportpiacok nyílnak meg a vállalat előtt.

A társaság, többek között, hídelemeket szállít hazai partnerének, acélhulladék-tömörítő présgépeket gyárt a belga piacra, erőművi berendezéseket és egyedi szerkezeteket az energetikai szektor részére, illetve kikötőkbe szánt portáldaruk acélszerkezetét készíti el. Ezen túl, a Gémtech-nél folyamatos saját fejlesztés is zajlik, melynek egyik célja egy új ipari felhasználású CNC vezérelt vágóberendezés kifejlesztése, gyártása és forgalmazása, amely a bel-, és külpiacokat egyaránt célozza.

A Széchenyi Tőkealap döntésében, amelynek alapján a cég összesen 84 milliós tőkéhez jutott, több szempont is szerepet játszott. Mivel visszatérítendő forrásról van szó, lényeges volt a társaság tőkepozíciójának javulása, a működési hatékonyság és az eredményesség erősítése. Ennek egyik alapja, a magas minőségen alapuló vevői bizalom, a kezdetektől a Gémtech egyik legnagyobb erőssége. A vevőkör megrendeléseinek várható növekedése, illetve a partneri kör bővülése tehát nemcsak lehetővé tette, de meg is követelte a kapacitásbővítést. Az sem volt elhanyagolható szempont, hogy a vállalat egy munkalehetőségeket tekintve hátrányosabb régióban képes új munkahelyeket teremteni. A társaság jelenleg 11 főt foglalkoztat – közvetve további 35-40 főt -, alkalmazotti létszámát két éven belül húsz fővel kívánja bővíteni.

A cégvezetés tudása és az eddigi pénzügyi eredmények szintén jó növekedési képességet vetítenek előre. A Gémtech menedzsmentje a vállalatot 2009-ben, jelentős iparági tapasztalatokkal a birtokában alapította; a cég av hazai és külföldi piaci igényeket egyaránt sikeresen szolgálta ki, és 2011-ben megnégyszerezte, azaz 670 millió forintra növelte korábbi árbevételét. A tapasztalat és a meglévő felvevőpiac a céget kifejezetten alkalmassá tette tőke-, és pályázati források bevonására, hiszen az így megvalósuló fejlesztések a további bővülés lehetőségét teremtik meg.