Fenntarthatóság

A Széchenyi Alapok Zrt. (továbbiakban: „Társaság”) fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatója az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 számú, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelete (a továbbiakban: „SFDR” vagy „Rendelet”) alapján

A Rendelet mérföldkőnek számít az az ESG-vel (társadalmi felelősségvállalással és környezettudatossággal) kapcsolatos EU szabályozás tekintetében. Az SFDR ennek keretében konkrét információk közzétételét írja elő a pénzügyi piaci szereplők, így köztük az alternatív befektetési alapkezelők számára a fenntarthatósági kockázatok integrálásának megközelítésével és a fenntarthatóság káros hatásainak figyelembevételével kapcsolatban. A Rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Társaság az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

A Rendelet szellemiségével összhangban a Társaság támogatja mindazon kezdeményezéseket, melyek célja a környezetvédelem és a fenntartható befektetések erősítése, ideértve a környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdéseket, valamint az emberi jogok tiszteletben tartását.

A Társaság elkötelezett a Rendelet céljainak teljesülése iránt, melynek érdekében a befektetési döntései során a Rendelet 4. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően figyelembe veszi azoknak a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait.

A Társaság a projektek kiválasztásánál figyelembe veszi, és az átvilágításnál fokozottan vizsgálja az adott céltársaság méretét, tevékenységének jellegét, valamint nagyságrendjét, amely hatással lehet a fenntarthatósági tényezőkre. Befektetési döntései során figyelembe veszi továbbá a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) tényezőket, egyúttal törekszik arra, hogy befektetéseivel a helyi fogyasztást ösztönözze, ezáltal csökkentve a termékek és szolgáltatások igénybevételéből adódó ökológiai lábnyom mértékét. A fenntarthatósági kockázatok számításba vételének módja függ a portfólió jellegétől és a portfólió befektetési politikájától.

A Társaság tartózkodik attól, hogy olyan vállalatokba fektessen be, melyek tevékenysége a nemzetközi normák szerint károsnak minősül, tehát a döntéshozatal során nemcsak gazdasági, pénzügyi kritériumok, hanem morális szempontok is érvényesülnek.

A Társaság monitoring tevékenysége során folyamatosan ellenőrzi a befektetéseivel érintett portfóliótársaságok működését, részt vesz a legfőbb szervi döntéshozatalban, melyek során figyelemmel kíséri az érintett vállalatok fenntarthatósági elkötelezettségét, továbbá törekszik a döntéshozatal során a fenntarthatósági szempontok legmesszebb-menő érvényre juttatására.

További, a Társaság által a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére, kezelésére tett lépések:

a hulladék- és egyéb szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos környezeti kockázatok csökkentése érdekében szelektív hulladékgyűjtés bevezetése az iroda területén;
a társadalmi és etikai elvek betartása érdekében a Társaság kizárja potenciális befektetései közül a gyermekmunkával, pornográfiával, szerencsejátékkal, fegyverkereskedelemmel, spekulációs ügyletek kötésével kapcsolatba hozható társaságokat;
az őserdők pusztulásának megakadályozása érdekében nem támogatja olyan vállalkozásokba történő befektetés megvalósítását, melyek tevékenysége pálmaolaj feldolgozására-vagy felhasználására irányul.
A Társaság az SFDR elveit döntési folyamataiba beépíti, a vonatkozó belső szabályzatait a Rendeletnek való megfelelés érdekében alakítja ki.

Fentiek mellett jelentős szerepet játszik a Rendelet és az ESG céljainak érvényre juttatásában a Társaság által kezelt Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap, melynek célja, hogy a versenyképes, a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, környezetbarát vízgazdálkodás és főként a klímavédelem iránt elkötelezett vállalkozásokat forráshoz juttassa, ennek keretében a Társaság aktívan keresi és priorizálja a fenntarthatósági és klímavédelmi befektetéseket.