Az innováció a legfőbb motorja a növekedésnek – emellett a termelékenységre és a munkahelyteremtésre gyakorolt hatásáról sem szabad elfeledkeznünk -, ezért fontos gazdasági tényezőként kell számon tartanunk. Magyarországon viszont sajnos nagyon alacsony a kis- és középvállalatok innovációs intenzitása, még a hazánkhoz hasonló adottságokkal bíró országokhoz képest is. Nem véletlenül olvashatunk arról, hogy a magyar kkv-k helyzetén változtatni kell. Bár a Széchenyi Tőkealap alapvetően a hagyományos szektorokban működő cégeknek nyújt lehetőséget, fontosnak tartjuk, hogy ők is élhessenek a növekedéshez szükséges fejlesztésekkel és innovációval.

Az innováció kifejezés alatt nem csupán a technológiai forradalmakat kell értenünk, az Európai Bizottság és az OECD által készített Oslo-i kézikönyv 3. kiadásának új definíciója szerint az innováció fogalma alá tartozik minden új vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben vagy a külső kapcsolatokban.

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) tavalyi felmérése szerint míg hazánkban az innovatív kisvállalkozások aránya 26, az innovatív középvállalkozásoké 46 százalék, addig az Európai Unióban ez a két szám 49, illetve 65 százalék. A nagyvállalatok körében természetesen jóval elterjedtebbek az innovációs tevékenységek, ugyanis elegendő saját forrással rendelkeznek, amelyet kutatásra és fejlesztésre költhetnek. A két csoport közti éles határt a NIH felmérése is alátámasztja: az innovatív vállalatok kétszer annyi árbevételt könyvelhettek el, mint a nem innovatívak.

Az innováció fogalmát hajlamosak vagyunk egy lapon említeni a start-up társaságokkal vagy fiatalabb trendi vállalatokkal, pedig tapasztalataink is azt mutatják, hogy a kor e tekintetben alapvetően nem vehető meghatározó tényezőnek. Azon a cégek, amelyek valamilyen innovatív tevékenységgel indulnak, nagyobb növekedési potenciállal rendelkeznek, így nem csoda, hogy e társaságok a kockázati tőkebefektetők kedvelt célpontjai.

Az SZTA befektetéseit tekintve elmondható, hogy az Alap portfoliójában még az EU átlagánál is magasabb arányban vannak jelen az innovatív vállalatok. A 2014 januárjáig lezárt kihelyezések tapasztalatai alapján a portfóliócégeink közel háromnegyede végez innovációs tevékenységet. A 37 cégből nyolc folyamatos technológiai fejlesztések eredményével lépett piacra, öt önálló termékkel rendelkezik, és fejlesztései szakaszosan ehhez kapcsolódnak, négy vállalkozás gyártástechnológiáját fejleszti, tíz pedig komplex szolgáltatást fejleszt.

Tevékenységi körüket tekintve rendkívül széles a skála: az informatikától, biotechnológiától kezdve a fémiparon és gyártáson keresztül a designiparig vagy a pénzforgalmi tevékenységig több iparágban is képviseltetik magukat az innovatív vállalatok. A fémipari tevékenységet (fémmegmunkálás, fémszerkezet gyártása) folytató cégek elsősorban gyártástechnológiát fejlesztenek, míg a technológia innováció és a folyamatos fejlesztés elsősorban az informatikai és az egészségügyi befektetéseinkre jellemző. Az egészségügy területén működő cégeink kivétel nélkül valamilyen innovációs tevékenységet folytatnak. A társaságok egyik csoportja technológiai innovációt hajt végre (orvostechnikai/laboratóriumi műszerek gyártása, diagnosztikai eszközök fejlesztése), a másik csoport pedig az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésében végez úttörő tevékenységet. Ezen befektetések tőkebevonása egyértelműen az Európai Bizottság egyedi engedélye következtében valósulhatott meg, melynek következtében a kihelyezett tőke egyedi értékhatára 750.000 euróra növekedett.

Ennek következtében elmondható, hogy az innováció rendkívüli mértékben segít a vállalatok növekedésében és fejlődésében, az innovációs tevékenységekhez azonban elegendő mennyiségű anyagi forrás szükségeltetik, amely nem minden cégnek áll rendelkezésére. Éppen ezért, ahogy már több bejegyzésünkben is hangsúlyoztuk, és egyedülálló cégportfoliónk is mutatja, nem szabad elvetni az üzleti tervek, a merész (de megvalósítható) elképzelések és innovatív ötletek megvalósításának esélyét, adott esetben akár külső forrást is igénybe venni ehhez.