Nincs olyan vállalkozó, aki még ne hibázott volna, ne döntött volna rosszul egy fontos helyzetben, vagy ne szalasztott volna el egy fontos lehetőséget. Ha igen, akkor vagy nem vállalkozó vagy nem vallja be – néha magának sem. Nincs ezzel semmilyen probléma, ha a vállalkozó felismeri a hibát, és tud belőle tanulni. Egy magyar vállalkozókat megkérdező kutatás többek között arra is kíváncsi volt, hogy megváltoztatnának-e valamit a múltban a cégvezetők, ha visszamehetnének az időben. Minden második megkérdezett igennel válaszolt.

Az eredmények azt mutatják, hogy közülük tízből nyolc finanszírozás, beruházás vagy technológiai fejlesztés terén cselekedne aktívabban, ha újrakezdhetné. Minden ötödik vállalatvezető újragondolná a finanszírozási kérdéseket, szintén minden ötödik megkérdezett szánna több figyelmet a beruházási és technológiai témakörökre, és a vállalkozók egynegyede véli úgy, hogy többre vihette volna annak idején, ha jobban kiaknázza pályázati lehetőségeit.

A felmérés rámutat arra, hogy a vállalkozók jelentős része van tudatában annak, hogy átgondoltabb stratégiával, újabb célok meghatározásával vagy a lehetőségek aktívabb felkutatásával most valamivel sikeresebbek lehetnének. Természetesen vannak olyan esetek, amikor csak utólag lehet megállapítani egy lépésről, hogy helyes volt-e, vagy egy meg nem hozott döntésről, hogy szükséges lett volna-e. De éppen ilyen esetekben érdemes olyan szakértőkhöz fordulni, akik egy kritikus időszakban segítséget tud nyújtani akár pénzügyi eszközök, akár szakmai tanácsok formájában.

Jövőbeli tervek

Természetesen a vállalkozók elsősorban nem a múlt elhalasztott lehetőségeit siratják, hanem előretekintenek, a következő sikereken dolgoznak. Egy friss felmérés tanúsága szerint idén már a cégek 86 százaléka tudatosan készít stratégiát a jövőre nézve. Többségük elsősorban adott évre vagy egy-két évre előre tervez, három évnél hosszabb időszakban kevesebben gondolkodnak. A megkérdezettek 51 százaléka adott évre, 39 százalékra 1-2 évre készít stratégiát, ennél hosszabb távon csak 12 százalékuk gondolkodik. Ez nem meglepő, a folyamatosan változó piac, versenytársak és környezet elsősorban arra ösztönzi a vállalkozókat, hogy elsősorban a szűkebben behatárolható időszak terveit dolgozzák ki.

[post_newsletter title=”Iratkozzon fel hírlevelünkre!”][/post_newsletter]

Ez persze nem jelenti azt, hogy a vállalkozóknak nincs elképzelésük a távolabbi jövőt illetően, enélkül például egy tőkebefektetőt sem lehet meggyőzni a tőkeinjekcióról. Ugyanis egy külső tulajdonostárs megléte már egy, a pénzügyi forrás visszatérítésével járó jövőbeli kilépési időpontot is meghatároz, ami kizárja a „majd csak lesz valahogy” mentalitást és tervezést. Természetesen az általában 3-5 éves befektetési időszak üzleti tervének elkészítésében és végrehajtásában a tulajdonostárs (akkor is, ha passzív szerepet vállal) komoly szakmai támogatást nyújt.

A felmérés rámutat a vállalkozók rugalmasságára. A megkérdezettek 44 százaléka évente módosít stratégiáján, ebből 14 százalék negyedévente is. Ennek okaként elsősorban a változó szabályozási környezetet, valamint az újabb állami intézkedéseket nevezték meg, ugyanakkor a versenytársak viselkedése, a vevők, a szállítók vagy a gazdasági körülmények, a makrogazdasági folyamatok miatt egyre kevesebben kényszerülnek terveik megváltoztatására. Sajnos olyan válaszlehetőség nem volt, hogy a nem kellő tervezés miatti mekkora ez az arány.

Ezzel együtt a kkv-k vezetőinek többsége biztatónak látja cége jövőjét, 58 százalékuk szerint öt év múlva a mainál jobb eredményeket fog tudni elérni. 60 százalékuk elsősorban a belső piaci értékesítés növekedésében bízik, és az exportból származó nagyobb árbevételre csupán a 31 százalékuk számít. 30 százalékuk a már meglévő piacaik lehetőségeit használnák ki még jobban, és 37 százalék nem tervez érdembeli változtatást működésében.

A fenti célok és elvárások megfogalmazása során érdemes elgondolkodni azon, hogy egy tőkéstárs mennyiben könnyíti meg a magunktól elvárt növekedési pálya befutását, főleg akkor, ha lehetőséget ad az üzletrészének kivásárlására is.