fiatal_vallalkozokFontos dolgokra hívja fel a figyelmet egy, a fiatal vállalkozók eredményességét vizsgáló kutatás. Nem meglepő módon a fiatal vállalkozók cégeinek legnagyobb problémája, hogy nem termelnek elegendő profitot. A felmérés azt is kiemeli ugyanakkor, hogy mely tényezők tekinthetők a legfőbb indokoknak. A negatív eredményekkel a legnagyobb korrelációt egyrészt a versenytársaknál kevesebb új termék vagy szolgáltatás bevezetése, másrészt a működési folyamatok szabályozásának hiánya mutatta.

A profit hiánya, illetve a rövid távú eredménytelenség még nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy tőkebefektető fantáziát, illetve hosszútávon sikeres befektetést lásson a vállalkozásban, ugyanis egy jól átgondolt és megírt üzleti tervnek rendkívül pozitív hatásai lehetnek a működésre. Azonban léteznek olyan, belülről fakadó tulajdonságok, amelyek eredendően meghatározzák a cég sikerességének esélyeit.

A megújulás képessége

Ha egy cég nem képes a megújulásra, lehet bármilyen eredményes, egy idő után egy helyben fog toporogni, miközben a versenytársak minden egyes változtatással könnyen elhódíthatják előle a folyamatosan megújuló piac jelentős hányadát. És mivel a hosszú távú stabilitás még egyáltalán nem jelent növekedést, a tőkebefektetők aligha fognak a cégért versenyezni, ha nem látják benne a hozam lehetőségét.

Ahogy tavaly, a Világgazdaság Innen szép nyerni elnevezésű konferenciáján is elhangzott, a nem innovatív cégeknek feleannyi volt az árbevétele, mint a fejlődni ily módon képes társaságoknak. Éppen ezért fontos, hogy egy vállalkozó – akármilyen régen alapította is vállalkozását – mindig keresse a megújulási lehetőségeket, akár egy új termék vagy szolgáltatás bevezetésével, akár új piaci szegmensek kiaknázásával, célcsoportok elérésével, akár a marketingkommunikáció átalakításával. Az innováció a növekedés legfőbb motorja, így nem meglepő, hogy a tőkebefektetők jelentős többsége az innovatív, kutatással és fejlesztéssel is foglalkozó cégek iránt érdeklődik a legaktívabban. Innováció alatt pedig nem csupán a technológiai forradalmakat kell értenünk, hanem minden új vagy jelentősen javított terméket vagy eljárást, új marketing-módszert vagy új szervezési-szervezeti módszert.

Bár a változtatás önmagában nem garantálja a sikert, de az eredményesség esélyét, ezzel együtt pedig a befektetői érdeklődések megnövekedését jelentősen megnöveli.

A működési folyamatok szabályozása

Rend a lelke mindennek, nincs ez másképp egy vállalkozás esetében sem. Egy átlátható, szabályozott működéssel rendelkező cégben sokkal kevesebb a probléma, és ezért kevesebb időt, pénzt és energiát is kell arra áldozni, hogy a működési folyamatok visszásságaival kelljen foglalkozni, ráadásul a probléma okát is sokkal könnyebb feltárni, illetve gyorsabban lehet javítani.

Természetesen növekedésre hajlamos cégnél az sem elhanyagolható hozadék, hogy a tőkebefektetők számára is egy átlátható, jól szabályozott befektetési lehetőséget kínálnak, amelyre komoly üzleti terveket lehet építeni, amelyben a tulajdonosok nyílt lapokkal játszanak.

A többi probléma

A felmérés tanúsága szerint a fiatal vállalkozók számára további, az előző kettőnél gyakoribb problémát jelent, hogy nem dolgozzák ki kellőképpen a megvalósítási lépéseket, nem határozzák meg az elérendő célokat, illetve a létszám s így az elérhető kapacitás nem mindig felel meg az elvégzendő feladatok mennyiségének. A jó hír viszont az, hogy mindhárom problémán lehet segíteni tőkebefektetéssel, a megnövekedett tőkével ugyanis a munkaerő-növelést is finanszírozni lehet, a kidolgozott célokat és a hozzájuk tartozó lépéseket pedig a befektetővel való együttműködés idejére összeállított üzleti tervvel lehet megtervezni. A problémát kudarc helyett inkább lehetőségként érdemes megélni, ugyanis a megoldáskeresés akár további pozitív hozadékokat is eredményezhet.