magyarorszag-regiokMagyarország fejlődéséhez és versenyképességének növekedéséhez nagymértékben hozzájárulnak az Európai Unióból érkező támogatások. Az elmúlt hét évben már több mint 6500 milliárd forint értékű uniós pénz érkezett az országba, amelynek köszönhetően a hazai gazdaság jelentős mértékben tudott növekedni. Régiós szinten viszont az látható, hogy jelentős különbségek vannak Magyarország egyes országrészei között. A legfejlettebb, illetve folyamatosan fejlődő Közép-Magyarországhoz és Nyugat-Dunántúlhoz viszonyítva Észak-Magyarország vagy Észak-Alföld kevésbé tudta eddig hasznosítani a külföldről beáramló tőkét. Pedig a piacon adottak a lehetőségek ahhoz, hogy a helyi kkv-k növekedésük biztosításához jelentős mértékű forrást igényeljenek.

Bár az Európából beáramló tőke elsősorban a pest megyei, illetve a nyugat-dunántúli cégeket keresi, a kiemelkedő sikerre valamennyi régió vállalkozásainak lehetősége van. A kérdés, az, hogy tud-e élni vele. Egy vállalat sikerének csupán egyik tényezője a közvetlen környezete, illetve a helyi piaca. Ennél jelentősen nagyobb súllyal vannak jelen a cégből eredő tulajdonságok: a munkájának minősége, a hatékonyság, a kapcsolatteremtő, a meggyőző és az innovációs képessége, a menedzsmentje, illetve a kommunikációja. Ha ezen a téren bizonyítani tud a cég, a kevésbé fejlett régió nem jelenthet nehezen vehető akadályt a cégnek a siker eléréséhez.

Természetesen egyetlen ügyes cégtől sem várható el, hogy tőke nélkül sikereket érjen el. Ahhoz, hogy növekedési céljaikat megvalósíthassák, gyakran külső forráshoz kell folyamodniuk. Ennek pedig régiótól függetlenül mindenhol biztosítva vannak a feltételei. A befektetők és tőkealapok többsége nem csupán a fejlett területeken figyelik az értékes cégek felbukkanását, ugyanis a „tehetségek” bárhonnan érkezhetnek. Ők is jól tudják, hogy ha például csak Budapestre figyelnének, számos ígéretes vidéki vállalat felett siklana el a figyelmük.

[insert_php]
kalkulator();

Emellett vannak olyan tőkealapok is, amelyek a Magyarországon felhasználandó uniós pénzek tekintetében minden egyes régióban meghatározott kerettel rendelkeznek, azaz mindenhol adott a lehetőség a cégeknek a finanszírozási forrás igénylésére. Ezzel biztosítva van az egyenlő elosztás, illetve a régiók versenyképességének egyenlő növelése. Az egyes területek felzárkóztatása pedig már a cégek teljesítményén múlik.

Ebben a szellemben működik a Széchenyi Tőkealap is, amely régiónként 2-2 milliárd forintnyi EU-s összeget biztosít a növekedni kívánó kis- és középvállalkozások számára. A fenti trendekkel ellentétben azonban az eddigiekben Közép-Magyarország mellett a legtöbb pénzt a közép-dunántúli, illetve az észak- és dél-alföldi régiókban helyezett ki, növelve ezzel ezen régiók gazdaságát és foglalkoztatottságát. A vállalkozásfejlesztés céljából rendelkezésére bocsátott uniós források teljes kihelyezéséhez az SZTA további kis- és középvállalkozásoknak kínál tőkét növekedésük és sikereik eléréséhez. A vállalkozás befektetésre való alkalmassága a fenti kalkulátor segítségével számolható ki.