digitalizacioA kormány december végén elfogadta Magyarország Digitális Startup Stratégiáját (DSS), amely öt pillér mentén szemlélteti a hazai digitális startup vállalkozásokra vonatkozó fejlesztési stratégiát 2020-ig. A DSS célja az innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező startupok létrejöttének és fejlődésének támogatása, hogy Budapest, valamint a vidéki ipari és egyetemi kutatóközpontok ezáltal is virágzó startup központtá válhassanak.

A K+F+I tevékenységre épülő digitális gazdaság jelenleg Magyarország GDP-jének több mint 20 százalékát adja és a foglalkoztatottak csaknem 15 százalékának biztosít munkát. Ennek felismerése vezetett a 2015-ös InternetKon, az internetről és a digitális fejlesztésekről kezdeményezett nemzeti webes konzultáció megrendezéséhez, amelynek figyelembe vételével létrejött Digitális Jólét Program egyik fontos eleme Magyarország Digitális Startup Stratégiája.

[post_newsletter title=”Iratkozzon fel hírlevelünkre!”][/post_newsletter]

A DSS definíciójában a digitális startupok nagy növekedési potenciállal rendelkező, a globális piacon is értelmezhető, a digitális gazdaság körébe sorolható termék-, szervezet-, üzleti modell vagy szolgáltatás-innovációra épülő, külső befektetésre szoruló, méretüket tekintve jellemzően mikro-vagy kisvállalkozások. Az érintett társadalmi, közigazgatási, szakmai és piaci szereplők bevonásával kidolgozott, 2020-ig megfogalmazott stratégia ezen startupok fejlődését kívánja segíteni Budapesten és a vidéki kutatóközpontokban. Fontos kiemelni, hogy a „digitális” elnevezés nem csupán az IT szektorból érkező startupokat foglalja magában, hiszen valamennyi hagyományos (pl. egészségügy, gépipar) szektornak vannak olyan szolgáltatásai, melyek áthelyezhetők és hatékonyan működtethetők a digitális térben.

A Digitális Stratégiában megfogalmazott célok és ajavasolt eszközrendszer öt pillérre támaszkodnak: (1) a vállalkozói szellemnek, (2) a vállalkozói kompetenciáknak és (3) az együttműködés kultúrájának megerősítésével, (4) a támogató üzleti környezet fejlesztésével, valamint (5) a finanszírozási források célzott elérhetővé tételével kívánják felvirágoztatni a magyar startup ökoszisztémát.

digitalis_startup_strategia

Forrás: DSS 

A DSS ösztönözni kívánja a vállalkozói létet és önfoglalkoztatást, továbbá fő céljai közt szerepel a vállalkozói lét társadalmi megítélésének javítása. Emellett kiemelten fontosnak tartja a digitális és nyelvi, illetve a kommunikációs és marketing kompetenciák fejlesztését valamennyi induló vállalkozás esetében. A startup ökoszisztéma fontos elemeiként tekint az inkubátorházakra és a mentori hálózatokra, létrejöttüket és fejlődésüket szintén támogatja. Ezenkívül biztosítani kívánja a különböző életszakaszban lévő startupok számára a finanszírozási források, köztük kiemelten a kockázati tőke elérhetőségét.

A Stratégia a hazai digitális startupok működésére vonatkozóan alapvetően rendkívül pozitív stratégiát, víziót határoz meg, azonban a cél-és eszközrendszert egyelőre vázlatos formában dolgozták ki. Ezeket két horizontális eszköz, a stratégiai intézkedések operacionalizálását szolgáló Intézkedési Terv és a stratégia intézkedéseinek akciótervi kibontásáért felelős Startup Hungary központ fogja részleteiben kialakítani a jövőben. Hasonlóképpen szükség van a hazai startupélet képviselőivel való aktív párbeszédre, illetve a párbeszéd megvalósítását biztosító feltételek kialakítására. Ezek a lépések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a stratégiai célok és az eszközök alkalmazkodni tudjanak a hazai piaci helyzethez és a szereplők igényeihez.