Szechenyi_Tokealap-kezelo_Zrt_kezdo_vallalkozasok_3_befektetok_meggyozese_jovo_tervekMitől lesznek kivitelezhetőek az új cégek tervei? Milyen tárgyi és személyi biztosítékokról kell gondoskodniuk ahhoz, hogy tőkét vonhassanak be, akár úgy is, hogy eszközeik és eddigi eredményeik ezt egyelőre nem képesek alátámasztani? Az eddig elmondottak mellett mi mindenre figyeljen oda egy új vállalkozás ahhoz, hogy egy befektető minél előbb tőkebefogadásra érettnek tekintse?

A jövőbeni tervek kivitelezhetőségének értékelése speciális hozzáállást igényel az induló és a kétévesnél fiatalabb vállalkozások esetében. Míg egy hagyományos vállalatnál az iparági múltból és annak becsült jövőképéből kikövetkeztethető, hogy egy új elképzelés mennyire életképes, ez a turbulens üzleti környezetben – különösen a fiatal, felfutó iparágakban vagy technológiaigényes szakterületeken – sokkal nehezebb. Számos ötlet esetében képtelenség megbecsülni, hogy a piacon van-e rá számottevő igény. Ha van igény, kérdés, hogy a felvázolt formában kielégíthető-e, illetve eléri-e a kritikus tömeget az elképzelt potenciális piac mérete. Sok múlik azon, hogy egy cég milyen érvekkel tudja alátámasztani elképzeléseit. Sokan hivatkoznak arra, hogy előreláthatatlan, és túl sok változóval terhes egy-egy ötlet jövője, de tapasztalatból tudjuk: még mindig jobb egy később megcáfolt üzleti tervvel nekifogni egy vállalkozásnak, mint tervek nélkül tenni azt.

A kezdeti lépés lehet piackutatás, versenytárs-elemzés, vagy benchmarkok felállítása – ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy jó bemenő adatokkal induljon az üzleti terv kialakítása. A bizonytalan környezet esetén mindig érdemes több változatban készíteni a tervet. A bank, vagy a befektető feltétlenül látni szeretné pénze megtérülésének esélyét. Aki képes valós piaci adatokra épülő, különböző optimista és pesszimista forgatókönyveket letenni az asztalra, jelentősen megkönnyíti a befektető döntését, akinek könnyebb egy átlagos megtérülést megbecsülni, illetve láthatja, hogy milyen befektetési összeg-intervallumokban gondolkodhat.

Jelen helyzetben naivitás lenne azt gondolni, hogy bármilyen bank örömmel hitelez induló vagy viszonylag frissen alapított társaságot, hiszen nincsenek meg a tárgyi fedezetek, a projektalapú finanszírozás pedig szinte kimúlt. Tőkeoldali finanszírozásban jobbak az esélyek, akár üzleti angyalok, akár szerves fejlődés révén. A Széchenyi Tőkealap egyrészt legalább kétéves cégeket, másrészt visszakövethető múlttal rendelkező cégekből kiváló új vállalkozásokat finanszíroz. Bármilyen is azonban egy friss vállalkozás jelenlegi helyzete, az SZTA-nál minden indulót arra biztatunk, hogy a vállalkozás első két évét szánja a feltételeknek való megfelelés elérésére, majd pedig megerősödve, és kellő üzletviteli tapasztalatok birtokában kezdje meg a finanszírozási tárgyalásokat a lehetséges befektetőkkel.

Sok fiatal cég, a szükséges alapvető tapasztalatok híján nem is tudna mit kezdeni a nyakába szakadó pénzzel, hiszen nincs meg a rutinja a források felhasználásának menedzselésében. A kezdő vállalkozóknak gyakran minden energiáját a szakmájuk naprakész ismereteinek megszerzése köti le. Mindaddig, amíg belső, működési, vagy éppen tőkebevonási oldalról nincsenek rákényszerítve arra, hogy a vállalkozás üzleti oldalával is foglalkozzanak, ritkán fordul elő, hogy maguktól komolyan vegyék ezeket a tényezőket. Az alapok lefektetéséhez így elsősorban szakmai támogatás és segítség kell, nem pedig pénz. A befektetők által vizsgált három fő tényező számos módon megerősíthető, ehhez a lenti táblázatban ihletadóként szerepel néhány lehetséges kiindulópont. Mindenkire érvényes módszer azonban nincs. A cél az, hogy ezek különböző változatai és kombinációi – alapos előzetes átgondolás, tudatos tervezés és következetes megvalósítás révén – a friss cégek egyedi sikerreceptjévé váljanak.

Mely területeken milyen módszerekkel erősíthető a potenciál, a tőkebefogadási képesség és a hitelképesség?

Szechenyi_Tokealap-kezelo_Zrt_kezdo_vallalkozasok_tokebefogadasi_kepesseg

A kezdeti szakaszban lévő vállalkozások finanszírozását körüljáró sorozatunk többi része itt olvasható: